© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in,  est ut dolor eu eiusmod lorem 2013
Vehicle Mechanic
“Pariatur non nulla culpa excepteur ut ut duis qui. Voluptate quis nisi adipisicing sunt exercitation. Pariatur ut, ad occaecat ex in elit.” Joe Bloggs

Graddage

Non deserunt, mollit culpa dolor officia. Qui eu anim sit adipisicing fugiat consequat sunt? Sint lorem est fugiat dolor ea dolore fugiat dolore exercitation. Do cupidatat aliquip.
© 2017 Carl Lindstrøm                                                  opdateret d. 4 december 2017
“EnergiTjek 8 Pro, er et energiregnskabsprogram der er beregnet til at holde regnskab med alle hjemmets energiformer, el, naturgas, vand, fjernvarme, olieforbrug fast brændsel og solceller.

Graddage

EnergiTjek.dk

Teknologisk Instituts

graddagesystem

November måned 2017 havde 326 graddage, hvilket er ca. 9% færre end november 2016 (359) og ca. 7% færre end normalåret (349). Energiforbruget til rumopvarmning fra fyringssæsonens start var ca. 20% mindre end samme tidspunkt sidste år og ca. 23% mindre end normalåret. TI’s graddage for fyringssæsonen 2017/2018 startede op fra og med den 11. oktober 2017. TI’s graddagetælling starter, når døgnmiddeltemperaturen (ude) kommer ned på 12°C og derunder i mindst 3 sammenhængende døgn. Tallene er baseret på målinger foretaget af DMI ved Landbohøjskolen i København. Pressemeddelse fra Teknologisk Institut - november 2017.
Programmet indeholder også oplysninger om graddage, som bruges som sammenlignings- grundlag i el., naturgas, fjernvarme  og olie databaserne. Graddage er et mål for hvor koldt det har været, og hvor meget energi der  bruges til rumopvarmning. Tallet beregnes som forskellen mellem middeltemperaturen ude, og en temperatur  på 17 grader. Med graddagetallet kan man hver måned sammenligne energi- forbruget med et normalår. Et normal år er et gennemsnit af graddage for årene 1941 til 1980. Graddage beregnes løbende af Danmarks Teknologiske Institut. Et døgns graddage beregnes som udetemperatur mindre end 17 grader C., er udetemperaturen f.eks. 10 grader C., svarer det  til 7 graddage. Der beregnes ikke graddage i Juli og August. Energiforbruget til brugsvand beregnes ikke, da det er det samme måned for måned. Oplysninger om aktuelle graddage kan hentes  www.teknologisk.dk

Om graddage

Graddage for 2016